Bộ điều khiển đầu đốt LME22.233C2RL

Tên sản phẩm: Burner Controls

Mã sản phẩm (Model): LME22.233C2RL

Mô tả sản phẩm: LME22.233C2 – Burner control, 2-stage, ion, t1=20s, TSA=3s, actuator 30s, AC230V

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog