Bộ điều khiển DC3200-CE-000R-210-00000-00-0

Tên: Bộ điều khiển UDC3200

Model: DC3200-CE-000R-210-00000-00-0

Điện áp cấp: 24VAC/DC

Input1: Thermocouple, RTD, mV, 0/1-5v, 0/4-20mA

Input2: Thermocouple, RTD, mV, 0/1-5v, 0/4-20mA

Output1: Current Output (4-20mA,0-20mA)

Output2: E-M Relay (5A Form C) Plus Alarm 1 (5A Form C)

Xuất xứ: HoneyWell. Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất