Buồn thu NO 2 kênh C79451-A3468-B522

Tên sản phẩm: buồn thu NO

Mã sản phẩm (Model): C79451-A3468-B522

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất