Cảm biến vị trí tuyến tính LTC-M-0150-S

Tên: Cảm biến dịch chuyển tuyến tính

Mã hàng: LTC-M-0150-S

Thông số sản phẩm:

Gefran potentiometer linear position sensor, fixed slide, 150mm stroke, 32 x 33 x 314mm body, channel mount, 18mm DIN 43650 Form A.

Điện trở : 5KΩ

Hãng sản xuất: Gerfan – Italy

Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất