Đầu dò ngọn lửa UV QRA4.U

Tên sản phẩm: Actuator

Mã sản phẩm (Model): QRA4.U

Mô tả sản phẩm: QRA4.U – UV flame detector, for pipe mounting, normal sensitivity (US)

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog