EtherCAT Box EP2338-0001

Tên sản phẩm: EtherCAT Box EP2338-0001

Mô tả sản phẩm: EtherCAT Box, 8-channel digital combi, 24 V DC, 10 µs, 0.5 A, M8

Hãng sản xuất: BECKHOFF

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/catalog/product/6es7314-6eh04-0ab0

Catalog