Khởi động từ 22A 11kW 3TB4322-0XG0

Tên sản phẩm: Contactor AC

Mã sản phẩm (Model): 3TB4322-0XG0

Mô tả sản phẩm: Contactor AC 50 HZ, 36 V AC3 400 V 22 A 11 kW AUX. contacts: 1 NO + 1 NC size 1 screw connection

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog