Khởi động từ 9A 4kW 3TF3001-0XM0

Tên sản phẩm: Contactor AC

Mã sản phẩm (Model): 3TF3001-0XM0

Mô tả sản phẩm: Contactor AC 50 HZ, 220 V AC3 400 V 9 A 4 kW AUX. contacts: 1 NC integrated size 0 screw connection

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog