Mô đun MicroLogix 1200 1762-L40BWA

Tên: Module MicroLogix 1200

Model: 1762-L40BWA

Thông số kỹ thuật:

MicroLogix 1200, 120/240V ac power, (20) standard 24V dc and (4) Fast 24V dc digital inputs, (16) relay outputs

Xuất xứ: Allen-Bradley, hàng mới 100%, thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.

Catalog