Mô đun S7-200 SMART SM AQ04 6ES7288-3AQ04-0AA0

Tên sản phẩm: Mô đun mở rộng Analog Output S7 200 SMART SM AQ04

Mã sản phẩm (Model): 6ES7288-3AQ04-0AA0

Mô tả sản phẩm: SIMATIC S7-200 SMART, Analog output SM AQ04, 4 AO, +/-10 V, 11 bit resolution, or 4-20 mA, 11 bit resolution

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog