Bộ truyền động SQN70.424A20

Tên sản phẩm: Actuator

Mã sản phẩm (Model): SQN70.424A20

Mô tả sản phẩm: Actuator, 90°/12s, 2.5Nm, 2 auxiliary switches, 2 relays, housing 117mm, AC230V

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog