Bộ truyền động SQM45.295B9

Tên sản phẩm: Actuator

Mã sản phẩm (Model): SQM45.295B9

Mô tả sản phẩm: Actuator, 3Nm, 90°/10s, CAN bus, shaft 10mm “D”, holding torque 1.5Nm

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog