Bộ truyền động SQN31.762A2700

Tên sản phẩm: Actuator

Mã sản phẩm (Model): SQN31.762A2700

Mô tả sản phẩm: SQN31.762A2700 – Actuator, 90°/23s, 2.5Nm, 2 relays, housing 125mm, AC230V

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog