Bộ truyền động SQN75.664A21B

Tên sản phẩm: Bộ điều khiển

Mã sản phẩm (Model): SQN75.664A21B

Mô tả sản phẩm: Actuator, 220-240v 50-60Hz 6VA, 4s/90′, 1.5Nm

Hãng sản xuất: Siemens

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất