EtherCAT Terminal Beckhoff EL3122

Tên sản phẩm: EtherCAT Terminal EL3122

Mô tả sản phẩm: EtherCAT Terminal, 2-channel analog input, current, 4…20 mA, 16 bit, differential

Hãng sản xuất: BECKHOFF

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/catalog/product/6es7314-6eh04-0ab0
Catalog