EtherCAT Terminal Beckhoff EL2809

Tên sản phẩm: EtherCAT Terminal EL2809

Mô tả sản phẩm: EtherCAT Terminal, 16-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A

Hãng sản xuất: BECKHOFF

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

https://mall.industry.siemens.com/mall/en/ww/catalog/product/6es7314-6eh04-0ab0
Catalog