EtherCAT Terminal EL1889 Beckhoff

Tên sản phẩm: EtherCAT Terminal EL1889

Mô tả sản phẩm: EtherCAT Terminal, 16-channel digital input, 24 V DC, 3 ms, ground switching

Hãng sản xuất: BECKHOFF

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất