EtherCAT Terminal EL2004

Tên sản phẩm: EtherCAT Terminal EL2004

Mô tả sản phẩm: EtherCAT Terminal, 4-channel digital output, 24 V DC, 0.5 A

Hãng sản xuất: BECKHOFF

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất

Catalog