EtherCAT Terminal EL1018

Tên sản phẩm: EtherCAT Terminal EL1018

Mô tả sản phẩm: EtherCAT Terminal, 8-channel digital input, 24 V DC, 10 µs

Hãng sản xuất: BECKHOFF

Thời gian bảo hành: Theo quy định của nhà sản xuất